Videa
o problematice:

Plicní hypertenze

Primární plicní hypertenze (PPH) je vzácné a nevyléčitelné onemocnění plicních cév. Dokument Olgy Sommerové líčí drama dvou pacientek, které se léčí v jediném specializovaném centru pro komplexní léčbu PPH
u nás.

Pracovní skupina Plicní cirkulace ČKS

Pracovní skupina Plicní cirkulace České kardiologické společnosti vznikla v roce 2005.

Jejím cílem je zejména:

  • organizační příprava a odborné garantování systému péče o nemocné s plicní hypertenzí v České republice
  • podpora výzkumu v oblasti plicní cirkulace se zvláštním zaměřením na chronickou prekapilární plicní hypertenzi, plicní embolii a funkci pravého srdce
  • spolupráce s odborníky z hraničních oborů (pneumologie, anesteziologie a resuscitace, angiologie, pediatrie, revmatologie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie)
  • spolupráce s prac. skupinou plicní cirkulace Evropské kardiologické společnosti
  • spolupráce se Sdružením pacientů s plicní hypertenzí v České republice

Složení výboru PS Plicní cirkulace

Předseda: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Místopředseda: MUDr. Pavel Jansa
Členové: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Doc. MUDr. jana Popelová, CSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
MUDr. David Ambrož
MUDr. Hakin Al-Hiti
Čestný člen – konzultant: prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc.

Přihlášky do Pracovní skupiny Plicní cirkulace je možno posílat na adresu:

Dr. Pavel Jansa
Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika VFN a 1.LF UK
U nemocnice 2, 128 02 Praha 2

Akce Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS:

13. – 14.1. 2012
6. sympózium PS Plicní cirkulace ČKS

14. – 15.1. 2011
5. sympozium PS Plicní cirkulace ČKS ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu

8. – 9.1. 2010
4. sympozium PS Plicní cirkulace ČKS

9. – 10.1. 2009
3. sympozium PS Plicní cirkulace ČKS

10. - 12.1.2008
2. Sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS s mezinárodní účastí
(formát .pdf, velikost 953 kB)

11. - 13.1.2007
1. Sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS s mezinárodní účastí
(formát .pdf, velikost 1 538 kB)

Objednejte si
vyšetření » Objednávkový
formulář
SÍŤ ECHOKARDIOGRAFICKÝCH LABORATOŘÍ spolupracujících
na detekci plicní hypertenze
v ČR Ke stažení zde
velikost 69 kB

bezplatná linka
800 333 340

Poradna

Potřebujete poradit?
Napište nám zde.

Ke stažení